top of page

I’m a Good Accelerator! 

Vi hjälper andra ledare att bygga framgångsrika affärer genom att frigöra människors gemensamma kraft

Annika Roupé, VD, Alfa Moving

“Med Good Accelerator fick vi en filosofi, en vision för hur man leder och styr ett bolag.
Inte bara ”så här ska ni jobba” och så 14 mallar som det ofta blir med de stora konsultbolagen. Vi fick istället en tydlig metodik som var väldigt hands-on. Vi vet idag att inlärning sker genom att pröva, öva och uppleva och lära sig därifrån. Hela “good-enough”-tänket som vi fick med är så viktig, att man inte behöver vänta på att strategin är perfekt för att börja göra."
Växter.png

Vi driver tillväxt

Vi vässar affärsstrategin, kraftsamlar kring gemensamma mål och prioriteringar utifrån kund och affär och går hela vägen till genomförande, uppföljning och resultat

Vi utvecklar snabbrörliga och kraftfulla organisationer och ledare

Ledarlyft på alla nivåer där vi flyttar ut ansvar, ägarskap och beslut nära kund,och kraftsamlar i tight teamwork på tvärsen

kompass .jpg

En strukturerad metodik som
gör det svåra enklare

Vår beprövade Good Acc© metodik hjälper er att kraftsamla framåt.
Vi bryter silos, röjer hinder och rör oss snabbt mot mål i en agil mötes- och uppföljningsstruktur. Och vi tränar i vardagen tills det sitter i arbetssätt och kultur och syns i starka resultat.

VAD VI GÖR

Affärstransformation

Skräddarsydda lösningar som levererar konkreta affärsresultat samtidigt som vi utvecklar en snabbrörlig och kraftfull organisation. 

VAD VI GÖR

Ledarprogram

Företagsunika och öppna program i att leda och lyckas i snabb förändring. Möjlighet till certifiering i Good Acc© metodik för att verka i ett öppna nätverk i egen eller (var)andras verksamhet

bottom of page