top of page

Aktuellt

Just nu händer det mycket hos oss! Hoppas vi kan inspirera till en enklare och roligare arbetsvardag! Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du aktuell inspiration

Spaningar och slutsatser från webbinariet 30/5 2023
”Hållbarhet som affärsmöjlighet”

Tre tips och
ett erbjudande för att bygga hållbara affärer

På webbinariet ”Hållbarhet som affärsmöjlighet”, delade Marie Barkman, vice VD & CFO på AMF Fastigheter, Anita Falkenek, hållbarhetsexpert på Enact och Anna Philipson, VD på Good Accelerator sina erfarenheter och gav konkreta tips för att snabba på omställningen till en hållbar och framgångsrik affär:

 

Tre vanliga utmaningar:

  1. Hållbarhetsarbetet hamnar för långt från affären. Den som ansvarar för hållbarhetsarbetet blir för ensam och kommer inte igenom.

  2. För stor vikt vid på perfekta planer och uppföljning som möter regelverken, men för lite på konkret genomförande i och uppföljning i vardagsarbetet.

  3. Vi är för långsamma och blir omkörda. Kundernas förväntningar på hållbara lösningar ökar, nya lösningar växer fram, men vi hänger inte med i förändringstakten.

 

Tre viktiga tips för att lyckas:

  1. Integrera hållbarhet i den vanliga, gemensamma affärs-styrningen. Från styrelsens strategiska vägval till affärsplan och individuella mål och som naturlig del i uppföljningen.

  2. Förstå nuläget ”good enough”.  Vilka är era viktigaste hållbar-hetsfrågor? Var kan och behöver ni börja? Lyssna och svaret kommer oftast naturligt. Bygg gemensam insikt - det skapar förändringskraft!

  3. Våga, gör och lär! Börja göra och vänta inte på den perfekta planen. Prova, gör och justera där det behövs. Engagera och kommunicera. Och kom ihåg: Närvarande ledare som stöttar och röjer hinder är avgörande för att röra oss snabbt mot mål!

I höst erbjuder vi också ett antal gratis inspirationsworkshops, där vi hjälper dig och ditt team att sätta fokus på hållbarhetsarbetet och affären på en och samma gång! 1-3 timmar inspiration och energi som landar i gemensam insikt och fokus framåt. 

Växter_edited.jpg
surf.jpg

Anmäl dig till Good Accelerator ledarprogram
start 19-20/9

Välkommen till vårt ledarprogram i agilt ledarskap under fem dagar vid fyra tillfällen under sex månader med start 19-20/9 2023. Certifiering i Good Acc©metodiken, där vi utvecklar affärer och människor samtidigt för snabba och starka resultat.

Upplevelse, träning, coaching och praktik i utvalda grupper på max 15 personer. Just nu har vi en fin mix av VD, HR-chef, ekonomichef, marknadschef och teamledare från olika branscher anmälda - hoppas du vill vara med!

Läs ett utdrag ur Anna Philipsons bok:
”Att leda uppånervänt – en handbok för framtidens ledare” 

"Det är ingen raketforskning att företag och team som fungerar som det tighta fiskstimmet till höger är mer framgångsrika än de vilsna fiskarna till vänster, där storfiskarna i mitten dessutom verkar vara mer upptagna med att brottas med varandra än av vad som händer i stimmet. Så vad krävs för att bli som stimmet till höger, där vi simmar tätt ihop och tar oss fram med gemensam kraft dit vi vill?”

Utdrag ur det första kapitlet "Från supertanker till fiskstim - en ledarfilosofi"

Anna skriver.jpg
bottom of page