top of page
Good Accelerator affärstransformation och ledarskapsutbildning logotype

En beprövad  metodik som gör det svåra enklare

Med Good Acc metodiken utvecklar vi affären och människorna samtidigt och tillsammans. För när vi jobbar isolerat med affären så stannar även den perfekta planen gärna på pappret. Och om vi bara jobbar med organisation och ledarskap, så hamnar vi för långt från affärseffekt. Metodiken är evidensbaserad och väl beprövad i olika branscher och affärutmaningar. Och vi tränar den i vardagen tills det sitter i människor och kultur. På så sätt bygger vi starka resultat som håller över tid.

“Det känns enkelt och pragmatiskt. Tidigare har vi jobbat med långa strategiarbeten och skrivbordsanalyser. Nu har vi skapat allt på plats och tillsammans”

Anna Thelander
Head of Marketing & Communications
AMF Fastigheter

”Metodiken och verktygen var så lättillgängliga. Vi höll oss bara till det som vi verkligen hade nytta av. Skalbart, anpassningsbart och konkret. 

Christina Löfgren

Konsultchef C.A.G​

”Vi har fått ett gemensamt språk och förstår varandra bättre mellan olika enheter. Och vi har blivit mer självkorrigerande tillsammans.”​

Alexandra Larsen
Head of Cash Management

TietoEvry

Väg.png
Good Accelerator  ledarskapsträning_ logotype

En väl beprövad metodik baserad på erfarenhet ​

och evidens

Metodiken tar utgångspunkt i viktiga principer från t ex kundresor, agilt och datadrivet, och kombinerar det med den senaste kunskapen från beteende- och neurovetenskap. Det som kan låta som buzzwords, men som är helt avgörande för att lyckas i en komplex och snabbrörlig omvärld.

 

Våra moduler täcker in det som behövs, oavsett om det handlar om en mindre utmaning i ett enskilt team eller en större bolagstransformation. Omfattning och ordning anpassas alltid till varje specifik utmaning och organisation.

Vi frigör människors gemensamma kraft

Vi tränar metodiken direkt in i vardagsarbetet och bygger på så sätt gemensamma arbetssätt. Det hjälper oss förstå varandra, jobba effektivt ihop och dra åt samma håll. Från styrelse och ledningsgrupp till nyanställd säljare och tekniker. På tvärsen mellan mellan olika avdelningar och mellan partners i ett ekosystem. På så sätt får vi alla fiskar att simma åt samma håll.

Business Power + Action Power + People Power!

Good Accelerator affärstransformation och ledarskapsutbildning logotype
Pack of Barracudas_edited_edited_edited.jpg

Tydliga moduler som bygger hela resan

Good Accelerator metodikens bollar

GAP ANALYS
Nuläge, målbild och vägval utifrån kund-behov, affärspotential och intern förmåga.  Analys, insikt, slutsats.​

Från 4 timmars snabb scanning till 3 veckor med djupintervjuer och analys

BUSINESS POWER
Vässad affärsstrategi och kraftsamling framåt med tydliga mål och gemensamma prioriteringar​

Från 1 dag för styrelser, ledningsgrupper och team till 3 månaders program för att samskapa i hela bolaget

ACTION POWER
Agil mötes- och uppföljningsstruktur ​
där vi bryter silos, röjer hinder och rör oss snabbt mot mål. ​

Från 1 dags intro till 3 månaders program med implementeringsstöd direkt i vardagsarbetet

PEOPLE POWER
Ledarlyft på alla nivåer. Team och organisations-utveckling. ​Rätt kultur utifrån affärsutmaning​

Från 2 dagar för ett enskilt team till 1 års program för ledarlyft och kultur-förflyttning i hela bolaget

TRAIN THE TRAINER
Träning i vardagen tills det sitter i arbetssätt och kultur. Certifiering och överlämning till  intern processledare.​

3-6 månaders program. Träning, coaching och överlämning.

Hästar_edited.jpg

Vill du veta mer? 

bottom of page