top of page

Ledarprogram

Vi erbjuder företagsunika ledarutvecklingar och öppna program i att leda och lyckas i snabb förändring. Möjlighet till certifiering i Good Accelerators metodik för att verka i ett öppna nätverk i egen eller (var)andras verksamhet. Från 3 timmars inspirationsworkshop till 6 månaders program för att träna hela metodiken.

 

Hästar_edited.jpg

Affärer i snabb förändring

ställer krav på

ledarskapet

I vår snabbrörliga och komplexa värld blir ledarens roll allt mer utmanande och samtidigt allt viktigare. ​

Vi erbjuder både företagsunika ledarutvecklings-program och ledarprogram som är öppna för alla att delta i. För företag och ledare som:​

  • Vill bygga framgångsrika affärer och friska organisationer som håller även i förändring och komplexitet. ​

  • Har insett att ledarskap och affär alltid hänger ihop; ledare utan affärsförståelse och affärsmänniskor utan ledaförmåga blir inte lika framgångsrika.​

  • Vill ha konkreta verktyg och metodik som bygger starka och hållbara resultat även i förändring och komplexitet. ​

  • Vet att vi hela tiden behöver lära nytt som ledare och vill dela din erfarenhet samtidigt som du lär och utvecklas tillsammans med andra​

  • Vill använda GoodAcc-metodiken i eget eller (var)andras bolag. Som en del i din ledarroll eller som egen konsult.​

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Företagsunika program ​

för att lyfta ledarskapet och kraftsätta organisationen

Våra företagsunika program skräddarsys för varje företags specifika affärsutmaningar, behov och kultur och vi väljer de moduler i Good Acc© metodiken som är rätt för just er.​

Vi lyfter ledarskapet på alla nivåer (alla är ju ledare), flyttar ut ansvar, ägarskap och beslut, frigör kreativitet och innovationskraft  och kraftsamlar i tight teamwork på tvärsen.​

Vi varvar upplevelse, teori och konkreta verktyg med praktik och coaching direkt i ledarvardagen. Från tre timmars inspirationsworkshop till ett års program för att lyfta ledarskapet i hela bolaget.

surf.jpg

Öppet ledarprogram ​ med certifiering i ​Good Acc© metodiken

Vårt öppna ledarprogram startades tillsammans med våra kunder med tanken att skapa ett levande nätverk där företag och ledare kan lära av varandra och verka med Good Acc©metodiken i egen eller (var)andras verksamhet.​

  • Fyra moduler under sex månader, där vi varvar upplevelse, träning, coaching och praktik i hela Good Acc© metodiken.​

  • Utvalda grupper på max 15 personer där olika perspektiv skapar dynamik och utveckling. Från superseniora ledare till unga talanger från olika branscher, roller och affärsutmaningar ​

  • Delta fysiskt i Stockholm (svenska) eller digitalt (engelska). ​

  • Pris: 35.000 kr ex. moms per deltagare​

  • Certifiering i Good Acc©metodiken med möjlighet att verka i ett öppet nätverk. 

Good Acc© metodikens certifieringsnivåer:

Nivå 1: Vitt bälte. Har genomfört programmet. ​

Nivå 2: Gult bälte. Har genomfört programmet och visat förmåga att träna andra (train-the-trainer)​

Nivå 3: Orange bälte. Har genomfört programmet, har egen ledarerfarenhet och har visat förmåga att leda och lyfta team med GoodAcc-metodiken.​

Nivå 4: Rött bälte​. Har egen ledningsgruppserfarenhet, har genomfört programmet och har visat på både affärs- och kulturförflyttning med synliga positiva resultat i hela verksamheten​

Nivå 5:  Svart bälte . Minst 5 års erfarenhet från bolagsledning. Har genomfört programmet och visat på både affärs- och kulturförflyttning med synliga positiva resultat i flera olika typer av affärsutmaningar och företag. Har visat god självinsikt och mental stabilitet även i tuffa utmaningar

Innehåll i de fyra modulerna

Datum och pris

Datumen för 2024 är ännu ej fastställda, start preliminärt februari eller mars. Höstens program 2023 pågår och är fullbokat.

#1 PEOPLE POWER        2 dagar       

#2 PEOPLE POWER       1 dag     

#3 BUSINESS POWER   1 dag 

#4 ACTION POWER        1 dag      

Pris

35 000 kr exkl moms

Plats

Stockholm eller digitalt

Jag vill veta mer!

Eller kontakta mig direkt!

bottom of page