top of page

Ledarskapsprogram

Certificate Good Acc Methodology logotyp

Vi erbjuder både företagsunika och öppna ledarprogram för att leda och lyckas i snabb förändring. I det öppna programmet ingår certifiering i Good Accelerators metodik för att verka i ett öppna nätverk i egen eller (var)andras verksamhet. Från 3 timmars inspirationsworkshop till 6 månaders program i hela metodiken.

 

Hästar.png

Affärer i snabb förändring

ställer stora krav på

ledarskapet

I vår snabbrörliga och komplexa värld blir ledarens roll allt mer utmanande och samtidigt allt viktigare. ​Vårt ledarprogram är till för dig som:​​

 • Vill bygga framgångsrika affärer och friska organisationer som håller även i förändring och komplexitet. ​

 • Har insett att ledarskap och affär alltid hänger ihop; ledare utan affärsförståelse och affärsmänniskor utan ledaförmåga blir inte lika framgångsrika.​

 • Vill ha konkreta verktyg och metodik som bygger starka och hållbara resultat även i förändring och komplexitet. ​

 • Vet att vi hela tiden behöver lära nytt som ledare och vill dela din erfarenhet samtidigt som du lär och utvecklas tillsammans med andra​

 • Vill använda GoodAcc-metodiken i eget eller (var)andras bolag. Som en del i din ledarroll eller som egen konsult.​

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Bli certifierad förändringsledare med Good Accelerator

Vårt ledar- och certifieringsprogram startades tillsammans med våra kunder med tanken att skapa ett levande nätverk där företag och ledare kan lära av varandra och verka med Good Accelerators metodik i egen eller (var)andras verksamhet.​

 • Fyra moduler under sex månader, där vi varvar upplevelse, träning, coaching och praktik i hela Good Acc© metodiken.​

 • Utvalda grupper på max 15 personer där olika perspektiv skapar dynamik och utveckling. Från superseniora ledare till unga talanger från olika branscher, roller och affärsutmaningar ​

 • Delta fysiskt i Stockholm (svenska) eller digitalt (engelska). ​

 • Pris: 35.000 kr ex. moms per deltagare​

 • Certifiering i Good Acc©metodiken med möjlighet att verka i ett öppet nätverk. 

Certificate Good Acc Methodology märke

Certifieringsnivåer:

Nivå 1: Vitt bälte. Har genomfört programmet. ​

Nivå 2: Gult bälte. Har genomfört programmet och visat förmåga att träna andra (train-the-trainer)​

Nivå 3: Orange bälte. Har genomfört programmet, har egen ledarerfarenhet och har visat förmåga att leda och lyfta team med GoodAcc-metodiken.​

Nivå 4: Rött bälte​. Har egen ledningsgruppserfarenhet, har genomfört programmet och har visat på både affärs- och kulturförflyttning med synliga positiva resultat i hela verksamheten​

Nivå 5:  Svart bälte . Minst 5 års erfarenhet från bolagsledning. Har genomfört programmet och visat på både affärs- och kulturförflyttning med synliga positiva resultat i flera olika typer av affärsutmaningar och företag. Har visat god självinsikt och mental stabilitet även i tuffa utmaningar

Innehåll i programmets fyra moduler:

1.

PEOPLE POWER, 2 dagar

Att leda och lyckas i snabb förändring - jag som ledare 

 • Ledarskap, affärer och 
  genomförandekraft i snabb förändring​

 • Att vända pyramiden uppåner; hur vi organiserar utifrån kund och affär och jobbar snabbrörligt för att maxa värde​

 • Självledarskap och självinsikt. Från omedvetna till medvetna beteendemönster som individer, team och organisationer. ​

 • Att balansera min egen och andras energi och spara tid​

 • Coachingtrappan: Att leda med lyssnande, feedback och coaching​

 • Jag som ledare – nuläge och målbild; analys, självreflektion och feedback

2.

PEOPLE POWER, 1 dag

Att utveckla kraftfulla och snabbrörliga organisationer 

 • Beteendemönster, affärer och hur de hänger ihop - rätt kultur för olika affärsutmaningar. ​

 • Teamutveckling i snabb förändring. Att utnyttja olikheter, ta bort skav, lösa konflikter och snabba upp utveckling. ​

 • Gruppsykologi, beteende och hur vi navigerar och leder i olika teamfaser​

 • Att jobba och leda tvärfunktionellt utifrån kundresa och i ekosystem​

 • Rätt person på rätt plats. Uppdrag, mål och utveckling i samarbete med andra​

 • Närvarande ledarskap ur olika perspektiv -  Att leda digitalt och fysiskt,  över olikheter, tvärfunktionellt och i ekosystem

Good Accelerator ledarskaputbildningar - logotype

3.

BUSINESS POWER, 1 dag

Att bygga framgångsrika affärer i snabb förändring och komplexitet 

 • Tydlig riktning och vägval; Att balansera, prioritera och fatta beslut utifrån kundinsikt, affärspotential och intern förmåga​

 • Agil målstyrning med gemensamma prioriteringar ​

 • Att balansera operativ produktivitet och strategisk förflyttning i praktiken​

 • Ägarskap, genomförande och uppföljning i vardagen – verktyg och metoder​

 • Introduktion till agil affärsstyrning. Dynamisk och datadriven budget, prognos och målstyrning

4.

ACTION POWER, 1 dag

Snabbrörlighet och genomförandekraft med agila arbetssätt 

 • Transparent kommunikation och effektiva möten som bygger goda vanor

 • Att följa upp, röja hinder och prioritera på riktigt

 • Att flytta beslutskraft och ägarskap till de som är närmast frågorna

 • Att sätta spelregler och efterleva dem - tydlighet och konfliktlösning

 • Innovationskraft - att utforska, testa nytt och höja ribban hela tiden

 • Jag som ledare framåt

 • Avslutningsmiddag

Good Accelerator ledarprogram - logotype

Röster från deltagare

"Metodiken och verktygen är så lättillgängliga. Vi höll oss bara till det som vi verkligen har nytta av. Skalbart, anpassningsbart och konkret"

Christina Rizu Löfgren, Konsultchef B3

GA Ledarskapsutbildning sept 2023.jpg

Datum 2024 

Start våren 2024:

#1 PEOPLE POWER        19-20/3      

#2 PEOPLE POWER       16/5     

#3 BUSINESS POWER   4/9

#4 ACTION POWER        23/10

 

Start hösten 2024:

#1 PEOPLE POWER        9-10/10      

#2 PEOPLE POWER       27/11    

#3 BUSINESS POWER   23/1 2025

#4 ACTION POWER        14/5 2025

Pris

35 000 kr exkl moms

Plats

Stockholm eller digitalt

Jag vill veta mer!

Eller kontakta mig direkt!

Anna Phlipson, VD och grundare Good Accelerator
Agil affärsstyrning ger dig bättre resultat då alla medarbetare simmar åt samma håll

Företagsunika program ​

för att lyfta ledarskapet och kraftsätta organisationen

Våra företagsunika program skräddarsys för just era specifika affärs-utmaningar, behov och kultur och vi väljer de moduler i Good Acc© metodiken som är rätt för er.​​ Vi lyfter ledarskapet på alla nivåer (alla är ju ledare), flyttar ut ansvar, ägarskap och beslut, frigör kreativitet och innovationskraft  och kraftsamlar i tight teamwork på tvärsen.​

Vi varvar upplevelse, teori och konkreta verktyg med praktik och coaching direkt i vardagen. Från tre timmars inspirationsworkshop till ett års program för att lyfta ledarskapet i hela bolaget. För vi vill ju få alla våra fiskar att simma åt rätt håll!

Bättre affärsstyrning ger bättre resultat. Good Accelerator har verktygen
bottom of page