top of page

Affärstransformation

Snabb förändring och komplexitet är vardag i de flesta företag. Digitaliseringen driver på, och plötsliga omvärldshändelser omkullkastar spelplanen. Affärstransformation är därför ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut. Ibland räcker mindre lyft och ibland krävs det större grepp. 

“Jag känner mig helt trygg med Good Acelerators arbetssätt för att driva affärstransformation. Det är konkret och det kopplar ihop strategi och handlingsplan hela vägen till uppföljning och resultat."

Annika Roupe
CEO Alfa Mobility

"Jag kan verkligen rekommendera teamet på Good Accelerator till alla som behöver sparring i sin affärsutveckling och teambyggande!"

Åsa Landén

Koncernchef C.A.G

“Nu spelar vi mycket bättre ihop som ledningsgrupp. Vi har fått transparens i bolagets förändringsresa. Både i vision och strategi men också hur det kopplar till initiativ och dagliga aktiviteter.”

Anna Lindstrand

VD Daresay

Så här jobbar vi

Varje företag är unikt och våra lösningar är alltid skräddarsydda. Modulerna i vår beprövade Good Acc© metodik är designade för att lyfta affären samtidigt som vi ställer om till en agil och snabbrörlig organisation och arbetssätt. Och våra seniora förändringsledare stöttar hela vägen igenom. Vi jobbar med lednings-gruppen, i styrelsearbetet eller i hela bolaget.

Good Acc© metodiken  bygger på viktiga principer från t.ex. kundresor, agilt och datadrivet och är designad för snabb förändring och komplexitet. Vi utvecklar affären och människorna samtidigt tills det sitter i arbetssätt och kultur - hela vägen till starka och hållbara resultat.

Händer.jpg
Good Acc staplar.jpg
Pilbåge.png

Snabba, starka och hållbara resultat

SNABBA RESULTAT, för att metodiken är designad för att hantera förändring och komplexitet. Men också för att vi börjar där det skaver, där förändringsviljan är som störst.

 

STARKA RESULTAT, för att vi prioriterar utifrån affärspotential och jobbar datadrivet och systematiskt, men också för att vi är seniora ledare med lång egen erfarenhet av att driva, växa och vända affärer

 

RESULTAT SOM HÅLLER, för att vi tränar det nya rakt in i vardagsarbetet – i uppföljning, på gemensamma möten, och i konkreta aktiviteter. Inte bara på en kurs eller i ett strategidokument som stannar i byrålådan. Vi tränar in goda vanor till det sitter i arbetssätt och kultur och vi bygger resultat som håller över tid

Så här kan en transformationsresa med Good Accelerator se ut

GA metodikens bollar.png

GAP ANALYS
Nuläge, målbild och vägval utifrån kund-behov, affärspotential och intern förmåga.  Analys, insikt, slutsats
.​

Från 4 timmars snabb scanning till 3 veckor med djupintervjuer och analys

BUSINESS POWER
Vässad affärsstrategi och kraftsamling framåt med tydliga mål och gemensamma prioriteringar​

Från 1 dag för styrelser, ledningsgrupper och team till 3 månaders program för att samskapa i hela bolaget

ACTION POWER
Agil mötes- och uppföljningsstruktur ​
där vi bryter silos, röjer hinder och rör oss snabbt mot mål. ​

Från 1 dags intro till 3 månaders program med implementeringsstöd direkt i vardagsarbetet

PEOPLE POWER
Ledarlyft på alla nivåer. Team och organisations-utveckling. ​Rätt kultur utifrån affärsutmaning​

Från 2 dagar för ett enskilt team till 1 års program för ledarlyft och kultur-förflyttning i hela bolaget

TRAIN THE TRAINER
Träning i vardagen tills det sitter i arbetssätt och kultur. Certifiering och överlämning till  intern processledare.​

3-6 månaders program. Träning, coaching och överlämning.

“Jag känner mig helt trygg med Good Acelerator arbetssätt för driva affärstransformation. Det är konkret och det kopplar ihop strategi och handlingsplan hela vägen till uppföljning och resultat." 

FEm punkterna vid vägen.png

Annika Roupe, CEO Alfa Mobility

bottom of page